Sklanjatev besede minute

Sklanjatev minute

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? minute
Rodilnik: Koga ali česa ni? minut
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? minutam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? minute
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o minutah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z minutami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev palici
Sklanjatev telefoni
Sklanjatev gams
Sklanjatev drsalke
Sklanjatev strupi
Sklanjatev rjuha
Sklanjatev slovar
Sklanjatev leta
Sklanjatev žlica
Sklanjatev Španec
Glej tudi:
Prevod besede minute
Ednina, dvojina in množina minute
Opredelitev minute
Sopomenke minute
...................
sklanjatev_pljuča Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_otrok Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_človek sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_dan sklanjatev_hči sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma