Sklanjatev besede možje

Sklanjatev možje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? možje
Rodilnik: Koga ali česa ni? mož
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? možem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? može
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o možeh
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z možmi
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev tigri
Sklanjatev besedi
Sklanjatev češnja
Sklanjatev čarovnici
Sklanjatev telefona
Sklanjatev tigri
Sklanjatev kovček
Sklanjatev moka
Sklanjatev žila
Sklanjatev tace
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina možje
...................
Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede sklanjatev_besede_pes mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_besede_hči sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) orodnik_z_ljubim_doma Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_gospa sklanjatev_luka sklanjatev_mati sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola