Sklanjatev besede nož

Sklanjatev nož

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? nož
Rodilnik: Koga ali česa ni? noža
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? nožu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? nož
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o nožu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z nožem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev strica
Sklanjatev črti
Sklanjatev očeta
Sklanjatev zemljevida
Sklanjatev peresi
Sklanjatev Španec
Sklanjatev poper
Sklanjatev hči
Sklanjatev kondor
Sklanjatev drevo
Glej tudi:
Prevod besede nož
Ednina, dvojina in množina nož
Opredelitev nož
Sopomenke nož
...................
Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_marko Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_gospa sklanjatev OSEBA