Sklanjatev besede nosoroga

Sklanjatev nosoroga

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? nosoroga
Rodilnik: Koga ali česa ni? nosorogov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? nosorogoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? nosoroga
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o nosorogih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z nosorogoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev žlici
Sklanjatev hrana
Sklanjatev lonec
Sklanjatev blazina
Sklanjatev žebelj
Sklanjatev drsalke
Sklanjatev ceste
Sklanjatev dnevi
Sklanjatev slovar
Sklanjatev kip
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina nosoroga
...................
Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_hči sklanjatev_luka sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV OSEBA sklanjatev_besede PREDLOGI_IN_SKLONI RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_otroci