Sklanjatev besede očeti

Sklanjatev očeti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? očeti
Rodilnik: Koga ali česa ni? očetov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? očetom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? očete
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o očetih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z očeti
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev hiša
Sklanjatev gnezdo
Sklanjatev reke
Sklanjatev cigarete
Sklanjatev računalnik
Sklanjatev postovke
Sklanjatev telefona
Sklanjatev roža
Sklanjatev vrtnici
Sklanjatev pege
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina očeti
...................
SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_človek sklanjatev_mati sklanjatev_miha sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_srce Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_pljuča sklanjatev_hči sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko Določitev_sklona_samostalniku Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-