Sklanjatev besede odeja

Sklanjatev odeja

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? odeja
Rodilnik: Koga ali česa ni? odeje
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? odeji
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? odejo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o odeji
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z odejo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev dan
Sklanjatev žlica
Sklanjatev jabolko
Sklanjatev vampirji
Sklanjatev škatle
Sklanjatev vampirja
Sklanjatev knjiga
Sklanjatev kislina
Sklanjatev usta
Sklanjatev veje
Glej tudi:
Prevod besede odeja
Ednina, dvojina in množina odeja
...................
Primer_razdalja_(ženski_spol) PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_pridevnikov RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_mati sklanjatev_pljuča sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_otroci Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_dan