Sklanjatev besede pava

Sklanjatev pava

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? pava
Rodilnik: Koga ali česa ni? pavov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? pavoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? pava
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o pavih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s pavoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev zaupanje
Sklanjatev zvezek
Sklanjatev zelenjava
Sklanjatev violina
Sklanjatev steklenice
Sklanjatev kondorja
Sklanjatev vrata
Sklanjatev ptiča
Sklanjatev pike
Sklanjatev žoge
Glej tudi:
Prevod besede pava
Ednina, dvojina in množina pava
Opredelitev pava
...................
sklanjatev_hči sklanjatev_mati Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev sklanjatev_pljuča sklanjatev_luka sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek