Sklanjatev besede peresa

Sklanjatev peresa

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? peresa
Rodilnik: Koga ali česa ni? peres
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? peresom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? peresa
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o peresih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s peresi
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev zmaji
Sklanjatev jezeri
Sklanjatev kometi
Sklanjatev tiger
Sklanjatev slivi
Sklanjatev krožnika
Sklanjatev besede
Sklanjatev drsalki
Sklanjatev revolucije
Sklanjatev gnezda
Glej tudi:
Prevod besede peresa
Ednina, dvojina in množina peresa
Opredelitev peresa
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV OSEBA sklanjatev_luka sklanjatev_mati sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_srce