Sklanjatev besede peresi

Sklanjatev peresi

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? peresi
Rodilnik: Koga ali česa ni? peres
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? peresoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? peresi
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o peresih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s peresoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev rane
Sklanjatev revoluciji
Sklanjatev knjižnici
Sklanjatev večer
Sklanjatev zemljevida
Sklanjatev kaplje
Sklanjatev brat
Sklanjatev Malta
Sklanjatev potoki
Sklanjatev cesti
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina peresi
Opredelitev peresi
...................
sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_otrok sklanjatev_pljuča Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_dan orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu OSEBA sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas