Sklanjatev besede plamena

Sklanjatev plamena

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? plamena
Rodilnik: Koga ali česa ni? plamenov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? plamenoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? plamena
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o plamenih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s plamenoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev cigarete
Sklanjatev ušesi
Sklanjatev žlici
Sklanjatev dneva
Sklanjatev sira
Sklanjatev mamici
Sklanjatev zvezdi
Sklanjatev tele
Sklanjatev ladji
Sklanjatev jami
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina plamena
Opredelitev plamena
...................

sklanjatev_hči sklanjatev_besede_pes Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_mati sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_mati Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_luka PREDLOGI_IN_SKLONI RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_dan sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede