Sklanjatev besede planeta

Sklanjatev planeta

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? planeta
Rodilnik: Koga ali česa ni? planetov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? planetoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? planeta
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o planetih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s planetoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev loparja
Sklanjatev violine
Sklanjatev omari
Sklanjatev gams
Sklanjatev oblaki
Sklanjatev skodelica
Sklanjatev jame
Sklanjatev teleta
Sklanjatev pomaranči
Sklanjatev češnja
Glej tudi:
Prevod besede planeta
Ednina, dvojina in množina planeta
Opredelitev planeta
Sopomenke planeta
...................
Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas OSEBA sklanjatev sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan sklanjatev_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_gospa sklanjatev_pljuča Primer_razdalja_(ženski_spol)