Sklanjatev besede prijatelji

Sklanjatev prijatelji

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? prijatelji
Rodilnik: Koga ali česa ni? prijateljev
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? prijateljem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? prijatelje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o prijateljih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s prijatelji
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev krastači
Sklanjatev trobenti
Sklanjatev krave
Sklanjatev iskra
Sklanjatev rjuhe
Sklanjatev stric
Sklanjatev korenini
Sklanjatev čevelj
Sklanjatev državi
Sklanjatev cigarete
Glej tudi:
Prevod besede prijatelji
Ednina, dvojina in množina prijatelji
Opredelitev prijatelji
...................
orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_srce sklanjatev_luka sklanjatev_gospa sklanjatev_pljuča sklanjatev_mati sklanjatev_besede_pes sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_hči Primer_razdalja_(ženski_spol) Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko sklanjatev_besede_otrok RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu