Sklanjatev besede prstani

Sklanjatev prstani

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? prstani
Rodilnik: Koga ali česa ni? prstanov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? prstanom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? prstane
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o prstanih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s prstani
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev kozarec
Sklanjatev zemljevid
Sklanjatev drsalki
Sklanjatev jabolka
Sklanjatev oblaka
Sklanjatev dimnika
Sklanjatev macole
Sklanjatev psa
Sklanjatev debli
Sklanjatev spremembe
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina prstani
...................
sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_dan Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_miha sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_pes sklanjatev_mati Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_otrok sklanjatev sklanjatev_človek sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede