Sklanjatev besede prti

Sklanjatev prti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? prti
Rodilnik: Koga ali česa ni? prtov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? prtom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? prte
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o prtih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s prti
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev gnezdi
Sklanjatev leva
Sklanjatev prijatelji
Sklanjatev krošnje
Sklanjatev leta
Sklanjatev golobici
Sklanjatev postelje
Sklanjatev jezika
Sklanjatev bombe
Sklanjatev drevesi
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina prti
Opredelitev prti
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_pes PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_mati Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_gospa Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_pridevnikov Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_dan Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči