Sklanjatev besede računalnik

Sklanjatev računalnik

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? računalnik
Rodilnik: Koga ali česa ni? računalnika
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? računalniku
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? računalnik
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o računalniku
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z računalnikom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev leva
Sklanjatev postovki
Sklanjatev matere
Sklanjatev čolni
Sklanjatev strehe
Sklanjatev dneva
Sklanjatev zvezka
Sklanjatev dežela
Sklanjatev violine
Sklanjatev orel
Glej tudi:
Prevod besede računalnik
Ednina, dvojina in množina računalnik
...................
Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_miha sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) PREDLOGI_IN_SKLONI Ednina_Dvojina_Množina OSEBA sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede sklanjatev_gospa sklanjatev sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola