Sklanjatev besede rana

Sklanjatev rana

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? rana
Rodilnik: Koga ali česa ni? rane
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? rani
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? rano
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o rani
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z rano
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ceste
Sklanjatev vreme
Sklanjatev macoli
Sklanjatev knjige
Sklanjatev teta
Sklanjatev bombe
Sklanjatev krošnja
Sklanjatev steni
Sklanjatev kit
Sklanjatev gazeli
Glej tudi:
Prevod besede rana
Ednina, dvojina in množina rana
Opredelitev rana
Sopomenke rana
...................
sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_človek sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_srce Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_pridevnikov SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Določitev_sklona_samostalniku Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Primer_razdalja_(ženski_spol)