Sklanjatev besede slika

Sklanjatev slika

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? slika
Rodilnik: Koga ali česa ni? slike
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? sliki
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? sliko
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o sliki
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s sliko
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev zelišče
Sklanjatev šola
Sklanjatev gamsi
Sklanjatev lonca
Sklanjatev zmaji
Sklanjatev krave
Sklanjatev volkodlaka
Sklanjatev žlice
Sklanjatev barvi
Sklanjatev jastreba
Glej tudi:
Prevod besede slika
Ednina, dvojina in množina slika
Opredelitev slika
...................
sklanjatev_človek Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_luka sklanjatev_pljuča RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede sklanjatev_besede_mati Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_srce OSEBA Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-