Sklanjatev besede sliki

Sklanjatev sliki

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? sliki
Rodilnik: Koga ali česa ni? slik
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? slikama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? sliki
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o slikah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s slikama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev države
Sklanjatev jabolka
Sklanjatev reka
Sklanjatev članka
Sklanjatev dneva
Sklanjatev poper
Sklanjatev možgani
Sklanjatev vrane
Sklanjatev zelenjava
Sklanjatev kometa
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina sliki
...................
sklanjatev_pljuča PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_marko sklanjatev_besede Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otroci Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_hči SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek sklanjatev_besede_otrok RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_luka orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_mati