Sklanjatev besede slive

Sklanjatev slive

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? slive
Rodilnik: Koga ali česa ni? sliv
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? slivam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? slive
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o slivah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s slivami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev večer
Sklanjatev stranišči
Sklanjatev veji
Sklanjatev prstan
Sklanjatev pomaranča
Sklanjatev lonca
Sklanjatev lonci
Sklanjatev iskre
Sklanjatev brisače
Sklanjatev jezika
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina slive
...................
sklanjatev_mati sklanjatev_miha PREDLOGI_IN_SKLONI Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_otrok OSEBA sklanjatev_besede sklanjatev_hči SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina Primer_razdalja_(ženski_spol) Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_pljuča