Sklanjatev besede sloni

Sklanjatev sloni

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? sloni
Rodilnik: Koga ali česa ni? slonov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? slonom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? slone
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o slonih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s sloni
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev limona
Sklanjatev debla
Sklanjatev odeji
Sklanjatev strica
Sklanjatev orehi
Sklanjatev golobici
Sklanjatev črki
Sklanjatev trobente
Sklanjatev pike
Sklanjatev noge
Glej tudi:
Prevod besede sloni
Ednina, dvojina in množina sloni
...................
Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_hči sklanjatev_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_pridevnikov orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_človek sklanjatev_gospa Ednina_Dvojina_Množina OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_miha Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko