Sklanjatev besede sonca

Sklanjatev sonca

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? sonca
Rodilnik: Koga ali česa ni? sonc
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? soncem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? sonca
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o soncih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s sonci
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev knjižnica
Sklanjatev biki
Sklanjatev klovna
Sklanjatev mreže
Sklanjatev slivi
Sklanjatev odeja
Sklanjatev spremembe
Sklanjatev gesli
Sklanjatev jezero
Sklanjatev oblak
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina sonca
Opredelitev sonca
...................

Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_marko Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_pljuča Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_hči sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_luka sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otrok