Sklanjatev besede sonca

Sklanjatev sonca

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? sonca
Rodilnik: Koga ali česa ni? sonc
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? soncem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? sonca
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o soncih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s sonci
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev zvezde
Sklanjatev poljubi
Sklanjatev mlin
Sklanjatev žebelj
Sklanjatev krošnji
Sklanjatev mamili
Sklanjatev blazina
Sklanjatev noga
Sklanjatev večera
Sklanjatev čolni
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina sonca
Opredelitev sonca
...................
sklanjatev_mati sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas orodnik_z_ljubim_doma Določitev_sklona_samostalniku Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_srce Primer_razdalja_(ženski_spol) Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_hči sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_človek sklanjatev sklanjatev_besede_hči sklanjatev_marko sklanjatev_pljuča