Sklanjatev besede sprememba

Sklanjatev sprememba

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? sprememba
Rodilnik: Koga ali česa ni? spremembe
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? spremembi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? spremembo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o spremembi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s spremembo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev jami
Sklanjatev sonca
Sklanjatev list
Sklanjatev baker
Sklanjatev uri
Sklanjatev leva
Sklanjatev hruška
Sklanjatev teti
Sklanjatev bomba
Sklanjatev sveče
Glej tudi:
Prevod besede sprememba
Ednina, dvojina in množina sprememba
...................
sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku orodnik_z_ljubim_doma Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok sklanjatev sklanjatev_besede_srce Ednina_Dvojina_Množina OSEBA sklanjatev_besede Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_otrok SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_dan