Sklanjatev besede strup

Sklanjatev strup

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? strup
Rodilnik: Koga ali česa ni? strupa
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? strupu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? strup
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o strupu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s strupom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vili
Sklanjatev barve
Sklanjatev nevihti
Sklanjatev cigareta
Sklanjatev čaplja
Sklanjatev stene
Sklanjatev blazina
Sklanjatev uri
Sklanjatev potovanje
Sklanjatev strup
Glej tudi:
Prevod besede strup
Ednina, dvojina in množina strup
Opredelitev strup
...................
sklanjatev_človek sklanjatev_besede_mati Določitev_sklona_samostalniku SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_otrok OSEBA sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_srce sklanjatev_mati Sklanjatve_pridevnikov Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_pes Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_hči