Sklanjatev besede telefona

Sklanjatev telefona

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? telefona
Rodilnik: Koga ali česa ni? telefonov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? telefonoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? telefona
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o telefonih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s telefonoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev bombi
Sklanjatev zelišča
Sklanjatev mamica
Sklanjatev kitare
Sklanjatev golobice
Sklanjatev gesli
Sklanjatev meso
Sklanjatev limone
Sklanjatev gamsi
Glej tudi:
Prevod besede telefona
Ednina, dvojina in množina telefona
Opredelitev telefona
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede sklanjatev_hči sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_srce Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_miha mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_človek Primer_razdalja_(ženski_spol) SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_pes Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_hči