Sklanjatev besede tigra

Sklanjatev tigra

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? tigra
Rodilnik: Koga ali česa ni? tigrov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? tigroma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? tigra
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o tigrih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s tigroma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev knjiga
Sklanjatev palica
Sklanjatev žila
Sklanjatev pavi
Sklanjatev ogledali
Sklanjatev ceste
Sklanjatev pismo
Sklanjatev pege
Sklanjatev moka
Sklanjatev žaba
Glej tudi:
Prevod besede tigra
Ednina, dvojina in množina tigra
Opredelitev tigra
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola OSEBA sklanjatev_besede_mati sklanjatev_gospa sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otroci Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_luka PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_hči mestnik_pri_ljubem_doma Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_hči sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_pes