Sklanjatev besede trobenti

Sklanjatev trobenti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? trobenti
Rodilnik: Koga ali česa ni? trobent
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? trobentama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? trobenti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o trobentah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s trobentama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev volkodlak
Sklanjatev gams
Sklanjatev gnezdo
Sklanjatev možje
Sklanjatev blato
Sklanjatev vili
Sklanjatev oblaki
Sklanjatev plameni
Sklanjatev brisača
Sklanjatev nahrbtniki
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina trobenti
...................
sklanjatev_besede_hči sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_mati sklanjatev_pljuča Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_mati RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK OSEBA sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV