Sklanjatev besede veselje

Sklanjatev veselje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? veselje
Rodilnik: Koga ali česa ni? veselja
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? veselju
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? veselje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o veselju
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z veseljem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev kislini
Sklanjatev debla
Sklanjatev cipresa
Sklanjatev zvezki
Sklanjatev računalnik
Sklanjatev debla
Sklanjatev žile
Sklanjatev cmoka
Sklanjatev Slovenija
Sklanjatev cipresi
Glej tudi:
Prevod besede veselje
Ednina, dvojina in množina veselje
Opredelitev veselje
...................
Sklanjatve_pridevnikov Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_mati sklanjatev_marko sklanjatev_hči sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_otrok SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_pes sklanjatev_človek sklanjatev_otrok OSEBA