Sklanjatev besede vili

Sklanjatev vili

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? vili
Rodilnik: Koga ali česa ni? vil
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? vilama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? vili
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o vilah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z vilama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev noga
Sklanjatev fotografiji
Sklanjatev omari
Sklanjatev mamila
Sklanjatev kipi
Sklanjatev država
Sklanjatev računalnik
Sklanjatev strupa
Sklanjatev krave
Sklanjatev češnja
Glej tudi:
Prevod besede vili
Ednina, dvojina in množina vili
Opredelitev vili
...................
Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Določitev_sklona_samostalniku Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev sklanjatev_človek OSEBA PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_dan sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_srce orodnik_z_ljubim_doma