Sklanjatev besede vrabec

Sklanjatev vrabec

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? vrabec
Rodilnik: Koga ali česa ni? vrabca
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? vrabcu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? vrabca
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o vrabcu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z vrabcem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev skodelica
Sklanjatev časopis
Sklanjatev magneti
Sklanjatev zaupanje
Sklanjatev zmaji
Sklanjatev slike
Sklanjatev čevlji
Sklanjatev čopiči
Sklanjatev barvi
Sklanjatev glava
Glej tudi:
Prevod besede vrabec
Ednina, dvojina in množina vrabec
Opredelitev vrabec
...................
Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_srce sklanjatev_luka OSEBA sklanjatev_miha Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otroci Določitev_sklona_samostalniku Primer_razdalja_(ženski_spol) Sklanjatve_pridevnikov Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_mati sklanjatev_pljuča