Sklanjatev besede zelenjava

Sklanjatev zelenjava

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? zelenjava
Rodilnik: Koga ali česa ni? zelenjave
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? zelenjavi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? zelenjavo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o zelenjavi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z zelenjavo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev očeti
Sklanjatev drevo
Sklanjatev fotografija
Sklanjatev gazele
Sklanjatev galebi
Sklanjatev palača
Sklanjatev zlato
Sklanjatev revolucije
Sklanjatev magneta
Sklanjatev kozarci
Glej tudi:
Prevod besede zelenjava
Ednina, dvojina in množina zelenjava
...................

sklanjatev_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_pridevnikov PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča sklanjatev_miha sklanjatev_človek Primer_razdalja_(ženski_spol) OSEBA sklanjatev_gospa RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_otrok sklanjatev