Sklanjatev besede zelenjava

Sklanjatev zelenjava

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? zelenjava
Rodilnik: Koga ali česa ni? zelenjave
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? zelenjavi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? zelenjavo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o zelenjavi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z zelenjavo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev lešnika
Sklanjatev črta
Sklanjatev zvezdi
Sklanjatev škatla
Sklanjatev prijatelj
Sklanjatev kovčki
Sklanjatev fotografije
Sklanjatev cipresa
Sklanjatev vrabec
Sklanjatev podgana
Glej tudi:
Prevod besede zelenjava
Ednina, dvojina in množina zelenjava
...................

orodnik_z_ljubim_doma Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Določitev_sklona_samostalniku Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- OSEBA Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek sklanjatev_besede sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev_gospa sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_marko sklanjatev_otrok