Sklanjatev besede zelenjava

Sklanjatev zelenjava

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? zelenjava
Rodilnik: Koga ali česa ni? zelenjave
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? zelenjavi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? zelenjavo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o zelenjavi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z zelenjavo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ciprese
Sklanjatev klobase
Sklanjatev črta
Sklanjatev kovanca
Sklanjatev teti
Sklanjatev nevihta
Sklanjatev pavi
Sklanjatev žogi
Sklanjatev slika
Sklanjatev dežela
Glej tudi:
Prevod besede zelenjava
Ednina, dvojina in množina zelenjava
...................

Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_srce Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otroci RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_pljuča orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_pes sklanjatev_gospa sklanjatev_človek SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede sklanjatev_besede_mati sklanjatev_marko sklanjatev_hči