Sklanjatev besede zelenjava

Sklanjatev zelenjava

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? zelenjava
Rodilnik: Koga ali česa ni? zelenjave
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? zelenjavi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? zelenjavo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o zelenjavi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z zelenjavo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev solze
Sklanjatev mamili
Sklanjatev brisača
Sklanjatev gamsa
Sklanjatev barva
Sklanjatev prstana
Sklanjatev prta
Sklanjatev stene
Sklanjatev skali
Sklanjatev žeblji
Glej tudi:
Prevod besede zelenjava
Ednina, dvojina in množina zelenjava
...................

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_pridevnikov RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_miha sklanjatev_luka Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_hči sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_pes Določitev_sklona_samostalniku