Sklanjatev besede zelenjava

Sklanjatev zelenjava

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? zelenjava
Rodilnik: Koga ali česa ni? zelenjave
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? zelenjavi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? zelenjavo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o zelenjavi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z zelenjavo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vojna
Sklanjatev ptiča
Sklanjatev komet
Sklanjatev roža
Sklanjatev rana
Sklanjatev jezera
Sklanjatev palica
Sklanjatev vrane
Sklanjatev skala
Sklanjatev cipresa
Glej tudi:
Prevod besede zelenjava
Ednina, dvojina in množina zelenjava
...................

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola OSEBA sklanjatev_človek sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_srce mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_gospa Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_besede_hči Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_dan sklanjatev_mati Ednina_Dvojina_Množina