Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev bratje
Sklanjatev iskri
Sklanjatev jama
Sklanjatev skala
Sklanjatev mamili
Sklanjatev vrabca
Sklanjatev kaplje
Sklanjatev žoge
Sklanjatev televizije
Sklanjatev list
...................

OSEBA sklanjatev sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_marko sklanjatev_luka Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_mati sklanjatev_mati sklanjatev_besede_pes Primer_razdalja_(ženski_spol) RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_otroci SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV