Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL

Druge besede:
Sklanjatev ribe
Sklanjatev ladje
Sklanjatev človek
Sklanjatev hčere
Sklanjatev krastači
Sklanjatev pljuča
Sklanjatev črta
Sklanjatev pero
Sklanjatev kolesa
Sklanjatev nož
...................
Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_pes sklanjatev_luka sklanjatev_otrok sklanjatev_gospa Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_miha Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_srce sklanjatev_človek