Dolo��itev sklona samostalniku


SL


Druge besede:
Sklanjatev zmaj
Sklanjatev jeziki
Sklanjatev nahrbtnika
Sklanjatev klovni
Sklanjatev laboda
Sklanjatev revolucije
Sklanjatev iskra
Sklanjatev blazine
Sklanjatev pomaranči
Sklanjatev noža
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_mati sklanjatev_besede orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_srce sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_marko sklanjatev_luka