Ednina Dvojina Množina


SL

Druge besede:
Sklanjatev kipa
Sklanjatev siri
Sklanjatev puščavi
Sklanjatev knjigi
Sklanjatev iskri
Sklanjatev roži
Sklanjatev tempelj
Sklanjatev kljun
Sklanjatev nosorog
Sklanjatev dimniki
...................
sklanjatev_pljuča sklanjatev_marko sklanjatev Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_mati sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK OSEBA PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_luka