Ednina Dvojina Mno��ina


SL


Druge besede:
Sklanjatev blato
Sklanjatev časopis
Sklanjatev jezeri
Sklanjatev nevihta
Sklanjatev sonce
Sklanjatev ptič
Sklanjatev bika
Sklanjatev jastrebi
Sklanjatev stranišči
Sklanjatev čevlja
...................

mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_dan SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_gospa Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_pridevnikov Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_miha sklanjatev_besede sklanjatev_besede_srce sklanjatev_mati