OSEBA


SL


Druge besede:
Sklanjatev žoge
Sklanjatev nohti
Sklanjatev čaplja
Sklanjatev knjige
Sklanjatev zvezde
Sklanjatev ptiči
Sklanjatev krokarja
Sklanjatev Španci
Sklanjatev deblo
Sklanjatev vrtnici
...................

mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_luka sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_hči sklanjatev_marko Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola OSEBA RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_mati sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede