OSEBA


SL


Druge besede:
Sklanjatev jama
Sklanjatev gamsi
Sklanjatev lune
Sklanjatev srce
Sklanjatev nahrbtniki
Sklanjatev psa
Sklanjatev kondor
Sklanjatev pega
Sklanjatev konji
Sklanjatev mreže
...................

sklanjatev_otrok sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_pridevnikov Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_mati OSEBA Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_dan sklanjatev_hči sklanjatev_besede_srce orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_otroci sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola