Osnova se (razen v to��ilniku ednine) podalj��a s -s-


SL


Druge besede:
Sklanjatev golobice
Sklanjatev streha
Sklanjatev drevesi
Sklanjatev lonci
Sklanjatev žlica
Sklanjatev krave
Sklanjatev žogi
Sklanjatev uri
Sklanjatev gesli
Sklanjatev krila
...................

sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede sklanjatev_besede_dan sklanjatev_hči orodnik_z_ljubim_doma PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otroci Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_marko sklanjatev_besede_mati sklanjatev Primer_razdalja_(ženski_spol) Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_miha Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola