PREDLOGI IN SKLONI


SL

Druge besede:
Sklanjatev debla
Sklanjatev vrana
Sklanjatev sadje
Sklanjatev cedri
Sklanjatev lonci
Sklanjatev lopar
Sklanjatev macola
Sklanjatev dimnik
Sklanjatev sneg
Sklanjatev časopisi
...................
sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_otroci Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_srce sklanjatev_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede Določitev_sklona_samostalniku Primer_razdalja_(ženski_spol) Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_hči