PREDLOGI IN SKLONI


SL


Druge besede:
Sklanjatev gesla
Sklanjatev država
Sklanjatev žeblja
Sklanjatev galeba
Sklanjatev mlini
Sklanjatev knjižnica
Sklanjatev časopisa
Sklanjatev gazele
Sklanjatev podgani
Sklanjatev sporočilo
...................

mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_pljuča Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_pridevnikov OSEBA sklanjatev_luka sklanjatev_hči sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_hči sklanjatev sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce