Primer razdalja (ženski spol)


SL

Druge besede:
Sklanjatev macola
Sklanjatev čaplji
Sklanjatev sveči
Sklanjatev slona
Sklanjatev ptice
Sklanjatev potoka
Sklanjatev tete
Sklanjatev steklenice
Sklanjatev usta
Sklanjatev čarovnici
...................
Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_miha sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_mati sklanjatev_marko sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_luka Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_srce sklanjatev_mati Ednina_Dvojina_Množina orodnik_z_ljubim_doma