Primer razdalja (ženski spol)


SL


Druge besede:
Sklanjatev bik
Sklanjatev madeža
Sklanjatev hiša
Sklanjatev žili
Sklanjatev črte
Sklanjatev filmi
Sklanjatev torbi
Sklanjatev podgane
Sklanjatev bombe
Sklanjatev dež
...................

sklanjatev_besede orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_človek sklanjatev_besede_srce sklanjatev_luka sklanjatev_otrok OSEBA sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otroci Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev