Primer razdalja (��enski spol)


SL


Druge besede:
Sklanjatev skodelica
Sklanjatev minute
Sklanjatev pav
Sklanjatev čaplje
Sklanjatev večer
Sklanjatev športa
Sklanjatev roke
Sklanjatev kiti
Sklanjatev hruške
Sklanjatev mačke
...................

sklanjatev_besede_otroci Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_mati Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_miha sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_hči sklanjatev_hči orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otrok Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_pridevnikov OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-