RODILNIK DAJALNIK TO��ILNIK MESTNIK ORODNIK


SL


Druge besede:
Sklanjatev članek
Sklanjatev solze
Sklanjatev veja
Sklanjatev gamsi
Sklanjatev pegi
Sklanjatev geslo
Sklanjatev skale
Sklanjatev reke
Sklanjatev vrabec
Sklanjatev potovanje
...................

sklanjatev_človek sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede sklanjatev sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_pes OSEBA sklanjatev_besede_hči sklanjatev_hči mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_srce Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan sklanjatev_luka RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK