SKLANJANJE OSEBNIH ZAIMKOV


SL


Druge besede:
Sklanjatev hladilnik
Sklanjatev žirafi
Sklanjatev koze
Sklanjatev večer
Sklanjatev cigareti
Sklanjatev noža
Sklanjatev članek
Sklanjatev ptiči
Sklanjatev rani
Sklanjatev orel
...................

sklanjatev_luka OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_otrok sklanjatev_mati Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Določitev_sklona_samostalniku Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek sklanjatev_marko orodnik_z_ljubim_doma SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_miha sklanjatev_besede_srce