SKLANJANJE OSEBNIH ZAIMKOV


SL


Druge besede:
Sklanjatev kislini
Sklanjatev zvezda
Sklanjatev šole
Sklanjatev nahrbtniki
Sklanjatev leva
Sklanjatev lešniki
Sklanjatev roki
Sklanjatev palici
Sklanjatev ladja
Sklanjatev luni
...................

OSEBA Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_človek Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_otrok sklanjatev sklanjatev_besede_srce sklanjatev_marko Sklanjatve_pridevnikov orodnik_z_ljubim_doma Določitev_sklona_samostalniku mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_luka Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede