Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas


SL

Druge besede:
Sklanjatev drevo
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev uri
Sklanjatev črki
Sklanjatev kitara
Sklanjatev minuta
Sklanjatev sonca
Sklanjatev kovanca
Sklanjatev prijatelj
Sklanjatev zmaja
...................
sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_gospa sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_mati sklanjatev_miha sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_luka sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan PREDLOGI_IN_SKLONI