Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas


SL


Druge besede:
Sklanjatev čevlji
Sklanjatev srci
Sklanjatev prsti
Sklanjatev teta
Sklanjatev črke
Sklanjatev Italija
Sklanjatev barvi
Sklanjatev mreži
Sklanjatev kitara
Sklanjatev odeji
...................

Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_miha RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK PREDLOGI_IN_SKLONI Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_mati mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči sklanjatev_besede_srce OSEBA Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_pljuča sklanjatev_marko sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola