Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas


SL


Druge besede:
Sklanjatev tigra
Sklanjatev dan
Sklanjatev kaktus
Sklanjatev večera
Sklanjatev ribe
Sklanjatev nogi
Sklanjatev televizije
Sklanjatev Sicilija
Sklanjatev prsta
Sklanjatev češnji
...................

sklanjatev_mati PREDLOGI_IN_SKLONI Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_hči sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek OSEBA sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_srce sklanjatev_pljuča sklanjatev_gospa Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola