Samostalniki, katerih osnova se kon��uje na c, j, ��, ��, �� imajo preglas


SL


Druge besede:
Sklanjatev gnezdo
Sklanjatev cmoki
Sklanjatev gazela
Sklanjatev sir
Sklanjatev kondorja
Sklanjatev mlini
Sklanjatev Sicilija
Sklanjatev solzi
Sklanjatev hladilniki
Sklanjatev duši
...................

Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev sklanjatev_besede Sklanjatve_pridevnikov orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_srce sklanjatev_hči sklanjatev_mati OSEBA Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_mati sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_človek Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Ednina_Dvojina_Množina