Sklanjatve pridevnikov


SL


Druge besede:
Sklanjatev okni
Sklanjatev zelišča
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev ptice
Sklanjatev rožmarin
Sklanjatev dimnika
Sklanjatev minute
Sklanjatev mož
Sklanjatev pismo
Sklanjatev ozvezdja
...................

sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_otrok OSEBA Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_srce Primer_razdalja_(ženski_spol) SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede sklanjatev_besede_hči Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_dan sklanjatev_luka