Sklanjatve pridevnikov


SL


Druge besede:
Sklanjatev bombe
Sklanjatev gnezdo
Sklanjatev čarovnici
Sklanjatev geslo
Sklanjatev vila
Sklanjatev pismi
Sklanjatev sir
Sklanjatev žirafa
Sklanjatev škorenj
Sklanjatev slovarji
...................

sklanjatev_besede_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede Sklanjatve_pridevnikov OSEBA sklanjatev_besede_srce sklanjatev_luka sklanjatev_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_gospa SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otrok