Sklanjatve pridevnikov


SL

Druge besede:
Sklanjatev peresi
Sklanjatev violina
Sklanjatev nogomet
Sklanjatev fotografije
Sklanjatev solza
Sklanjatev Španec
Sklanjatev krokarja
Sklanjatev templji
Sklanjatev moka
Sklanjatev gnezdi
...................
sklanjatev_besede_pes PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede sklanjatev_besede_dan SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_marko sklanjatev_luka sklanjatev_gospa mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča sklanjatev Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_otrok sklanjatev_človek Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_hči