Sklanjatve samostalnikov ženskega spola


SL

Druge besede:
Sklanjatev streha
Sklanjatev teta
Sklanjatev cedra
Sklanjatev zemljevida
Sklanjatev prijatelja
Sklanjatev prstan
Sklanjatev drevesi
Sklanjatev moža
Sklanjatev zelišče
Sklanjatev krožnika
...................
sklanjatev_miha sklanjatev_luka Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_človek Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_mati sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan orodnik_z_ljubim_doma OSEBA sklanjatev