Sklanjatve samostalnikov ��enskega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev sonce
Sklanjatev možje
Sklanjatev časopisa
Sklanjatev hladilnika
Sklanjatev luni
Sklanjatev spremembi
Sklanjatev prsta
Sklanjatev računalniki
Sklanjatev poljub
Sklanjatev kondorja
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otroci OSEBA Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_otrok Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_luka mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_človek sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_pridevnikov Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu