Sklanjatve samostalnikov moškega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev cvetno zdravljenje
Sklanjatev moža
Sklanjatev človek
Sklanjatev gazeli
Sklanjatev Neapelj
Sklanjatev stebri
Sklanjatev knjige
Sklanjatev rjuhe
Sklanjatev črke
Sklanjatev časopisa
...................

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_srce Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek Ednina_Dvojina_Množina mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_gospa sklanjatev PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_dan sklanjatev_otrok sklanjatev_hči sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči