Sklanjatve samostalnikov moškega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev ptiča
Sklanjatev hruški
Sklanjatev jame
Sklanjatev stena
Sklanjatev žile
Sklanjatev zmaji
Sklanjatev nohti
Sklanjatev ogledala
Sklanjatev krožniki
Sklanjatev veselje
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_srce sklanjatev_otrok Sklanjatve_pridevnikov PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_pljuča Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina mestnik_pri_ljubem_doma SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_otroci