Sklanjatve samostalnikov mo��kega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev pavi
Sklanjatev slivi
Sklanjatev luna
Sklanjatev lešnika
Sklanjatev ozvezdja
Sklanjatev krili
Sklanjatev madeža
Sklanjatev slovar
Sklanjatev ladja
Sklanjatev streha
...................

sklanjatev_mati sklanjatev_človek sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_pridevnikov PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_marko sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_dan Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-