Sklanjatve samostalnikov srednjega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev Španca
Sklanjatev črke
Sklanjatev zvezki
Sklanjatev kamna
Sklanjatev komet
Sklanjatev barve
Sklanjatev fotografiji
Sklanjatev oblaki
Sklanjatev pega
Sklanjatev drek
...................

sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_gospa sklanjatev SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_pes sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_otrok sklanjatev_mati sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_miha Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Določitev_sklona_samostalniku