Sklanjatve samostalnikov srednjega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev lonca
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev večeri
Sklanjatev časopisi
Sklanjatev kitare
Sklanjatev jezeri
Sklanjatev cesti
Sklanjatev drevo
Sklanjatev večera
Sklanjatev macola
...................

mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_hči sklanjatev_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan sklanjatev_marko sklanjatev_besede_srce Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek OSEBA Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_otrok