Sklanjatve samostalnikov srednjega spola


SL


Druge besede:
Sklanjatev revoluciji
Sklanjatev okni
Sklanjatev barvi
Sklanjatev loka
Sklanjatev krokarji
Sklanjatev strica
Sklanjatev srca
Sklanjatev članki
Sklanjatev šole
Sklanjatev hiše
...................

sklanjatev_besede_otroci Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_srce Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_gospa Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_hči sklanjatev_luka Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_miha