mestnik pri ljubem doma


SL


Druge besede:
Sklanjatev violine
Sklanjatev strehe
Sklanjatev torba
Sklanjatev jami
Sklanjatev čevelj
Sklanjatev omare
Sklanjatev računalnika
Sklanjatev teleta
Sklanjatev zvezki
Sklanjatev škatle
...................

sklanjatev_gospa sklanjatev_besede sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_srce PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči Sklanjatve_pridevnikov OSEBA sklanjatev_besede_hči sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_mati Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_luka orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola