mestnik pri ljubem doma


SL


Druge besede:
Sklanjatev Španci
Sklanjatev kaplja
Sklanjatev cigareti
Sklanjatev revoluciji
Sklanjatev mleko
Sklanjatev drsalki
Sklanjatev ptice
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev krošnji
Sklanjatev nahrbtnika
...................

sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan sklanjatev_miha Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_hči sklanjatev_otrok mestnik_pri_ljubem_doma Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_gospa Določitev_sklona_samostalniku PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_človek