mestnik pri ljubem doma


SL

Druge besede:
Sklanjatev oreh
Sklanjatev krošnje
Sklanjatev trobente
Sklanjatev ozvezdja
Sklanjatev teleta
Sklanjatev nosorog
Sklanjatev vreme
Sklanjatev steber
Sklanjatev oče
Sklanjatev bik
...................
sklanjatev_besede_hči sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_človek mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_srce Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_mati Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas